Algemene voorwaarden BG-Fotografie en Fotocursus-Gorinchem

 

Bij plaatsen van een opdracht bij BG-Fotografie en Fotocursus-Gorinchem accepteert u deze algemene voorwaarden.

 

Algemeen

 • Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en niet inwisselbaar voor contanten.
 • Digitale bestanden worden 2 jaar bewaard in het archief van de fotograaf en mogen daarna door de fotograaf verwijderd worden.
 • De fotograaf behoudt het recht om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Dit geldt ook voor het doorvoeren van prijswijzigingen. Na boeking staat de dan geldende prijs vast.
 • Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden de verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt.
 • Wanneer de fotograaf niet in staat is de gemaakte afspraak na te komen, zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak met u gemaakt worden. Mogelijke redenen hiervoor zijn technische storingen, ziekte, overmacht.
 • Wanneer er door u of uw kinderen schade aan de studio en/ of apparatuur ontstaat, bent u daar zelf aansprakelijk voor.
 • Bij opdrachten kan de fotograaf niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect ontstaat ten gevolge van het uitblijven van resultaat.
 • De fotograaf kan bij opdrachten niet aansprakelijk gesteld worden bij lichamelijk dan wel materiële schade door vallen, uitglijden etc., tijdens een fotoreportage op locatie of in de studio.

Fotoreportage

 • Fotografie is een kwestie van smaak en persoonlijke creativiteit. In mijn portfolio kunt u zien hoe mijn werkwijze is. Als u een fotosessie boekt gaat u akkoord met de stijl van fotografie van de fotograaf en kunt u, na het maken van de fotosessie, daar later niet op terug komen.
 • Bij het maken van de portretserie is het resultaat mede afhankelijk van de emoties van de geportretteerde, de omstandigheden en de weersinvloeden. Hier heeft de fotograaf geen grip op en zal haar uiterste best doen om het beste er uit te halen. Hier zijn dus geen garanties op.

Tarieven en betalingen

 • Het bedrag dient binnen 14 dagen, na de fotoshoot, door middel van een bankoverschrijving op IBAN NL08SNSB0900619988 t.n.v. BG-Fotografie, te worden overgemaakt. Er mag ook contant en gepast worden betaald tijdens de fotoshoot zelf.
 • Bij het boeken van een bruiloftreportage dient u vooraf een aanbetaling te doen van € 150,-. U ontvangt hiervoor een factuur. Daarnaast zal een overeenkomst ondertekend worden door u en de fotograaf met de gemaakte afspraken en voorwaarden.
 • Offertes en aanbiedingen van BG-Fotografie zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 • Betalingen van nabestellingen dienen vooraf betaald te worden.
 • De klant dient de facturen van BG-Fotografie  te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.

 • Wanneer de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf de cd en deze niet laat afdrukken door BG-Fotografie, kan achteraf geen beroep worden gedaan op BG-Fotografie met klachten. BG-Fotografie kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij afwijkingen in de kleurweergave.

 

Annuleren

Fotoshoot:

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per email. Maximaal 48 uur voor de datum van de geplande fotoshoot.
 • Wanneer dit niet op tijd gebeurt zal BG-Fotografie 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Indien u verzuimt de betaling van de fotosessie te voldoen, zal er een wettelijke rente van 2% in rekening worden gebracht.

 

Bruidsreportage:

 • Na aanbetaling staat de geboekte datum vast.
 • Bij ziekte van de fotograaf, zal een vervangende fotograaf, geregeld worden.

 • Door slechte weersomstandigheden kan een bruiloftreportage niet geannuleerd worden.
 • Vooraf zal een alternatieve plaats worden overeengekomen voor de fotoreportage bij slecht weer.

 • Mocht de bruiloft onverhoopt, door omstandigheden, niet door kunnen gaan ontvangt u de aanbetaling retour. In alle andere gevallen ontvangt u geen aanbetaling retour.

Producten

 • Omdat het bij bestelling van foto’s en/of fotoproducten om gepersonaliseerde producten gaat heeft u geen recht op retourzending van de bestelde producten.
 • Indien fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd worden ontvangen, dient u dit binnen 2 dagen kenbaar en aantoonbaar te maken aan de fotograaf. De fotograaf zal dan voor een vervangend product zorgen.
 • Fotoproducten (afdrukken, canvassen, afdruk op dibond, fotoboeken etc) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Auteursrecht van de foto's

 • Het auteursrecht van de foto’s is te allen tijde van BG-Fotografie.
 • Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage gaat u ermee akkoord, dat de foto’s ten alle tijden gebruikt mogen worden voor promotionele doeleinde op internet en/of drukwerk
 • Wanneer u hiermee niet akkoord gaat, zal dit altijd schriftelijk of per email kenbaar gemaakt te worden.
 •  Hiervoor ontvangt u geen vergoeding of restitutie.
 • De fotograaf blijft eigenaar en behoudt het copyright van alle foto's, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden.
 • U mag de foto’s dus niet zonder toestemming van de fotograaf publiceren.

 • Doorverkoop en vermeerdering van foto's in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
•
 • U mag de foto’s niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder dit vooraf met de fotograaf te hebben besproken.
 • Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken.
 • Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

 

 • Wanneer de klant de foto publiceert is deze verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (BG-Fotografie, www.bgfotografie.nl) bij deze foto's. Tevens mogen enkel foto’s voorzien van het BG-Fotografie logo hiervoor gebruikt worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de fotograaf. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.


 

Privacy en persoonsgegevens:


De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Cursus

 • Betaling van de foto-cursus dient 3 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
 • Vanaf 3 weken voor aanvang wordt geen restitutie van het cursus geld verleend.

 • Bij afwezigheid van de cursist wordt geen restitutie van het cursus geld verleend.

 • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van de fotograaf-docent wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken om de gemiste les in te halen.

 

 

Versie: januari 2014

BG-Fotografie Schans 10 4207EP Gorinchem - K.v.K. 54449723 - BTW opvraagbaar